شایعه دستگیری موسوی و کروبی همزمان با تشدید فضای امنیتی در تهران
Alarabiya Persian
24-Feb-2011

همزمان با تشدید جو امنیتی در تهران پایتخت ایران در روز پنجشنبه 24-2-2011 و حضور گسترده و کم سابقه نیروهای انتظامی و امنیتی در خیابان های این شهر، شایعه هایی منبی بر دستگیری میرحسین موسوی و مهدی کروبی دوتن از رهبران معترضان ایرانی پخش شده است.
تهران پنجشنبه شاهد حضور کم سابقه نیروهای امنیتی در اکثر خیابان ها به ویژه در خیابان های اصلی شهر بود. با توجه به اعلام نکردن برنامه ای برای تظاهرات و نبود مناسبت در این روز، رسانه های معترضان این جو امنیتی را "عجیب" توصیف کردند. حضور نیروهای امنیتی در خیابان های تهران بیشتر شبیه روزهایی بود که معترضان از مردم برای انجام تظاهرات دعوت کرده اند.
بنا بر گزارش ها علاوه بر نیروهای رسمی امنیتی و گارد، نیروهای لباس شخصی در این اماکن تردد مردم و آمد و رفت ها را در نظر داشتند و به هر فردی که مشکوک می شدند او را سوار بر ماشین ون می کردند. نیروهای امنیتی در برخی مناطق اجازه هر گونه توقف به ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark