انتقاد احمدی‌نژاد از برخورد با معترضان لیبیایی
BBC Persian
23-Feb-2011

رئیس جمهوری ایران از دولت لیبی خواسته به مطالبات مردم این کشور توجه کنند. محمود احمدی نژاد با ابراز تاسف از رفتار حکومت لیبی با معترضان گفته آزادی حق ملت هاست و مسئولان کشورها باید اجازه دهند ملت‌ها اراده خود را اعمال کنند. انتقاد محمود احمدی نژاد از معمر قذافی در حالی مطرح می شود که دو کشور روابط گرمی با هم دارند... روابطی که در گذشته فراز و نشیب های زیادی به خود دیده.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark