بی‌خبری از وضعیت مهدی کروبی و همسرش
Radio France International / Farid Vahabbi
22-Feb-2011

به نوشتۀ سایت‌های نزدیک به مهدی کروبی، مأموران رژیم به خانۀ وی هجوم برده و آقای کروبی و همسرش را در اطاق‌های جداگانه حبس کرده‌اند. اما سایت سحام نیوز می‌افزاید که "هیچ خبری از سرنوشت مهدی کروبی و همسرش در دست نیست". همین سایت‌ها می‌افزایند که یکی از پسران کروبی بازداشت شده اما پسر ارشد وی به دلیل غیبت از منزل، به چنگ مأموران نیفتاده است.

سایت سحام نیوز گزارش می‌دهد که مامورین امنیتی پس از هجوم به منزل مهدی کروبی، وی و همسرش را در اطاق های مجزا محبوس، و سپس به جستجو در منزل و تعویض همۀ قفل ها اقدام کردند. به نوشتۀ این سایت "هنوزهیچ خبری از سرنوشت آقای کروبی و همسرشان در دست نیست".
ماموران همچنین کتاب‌ها و اسناد کروبی را با خود بردند.

سحام نیوز می‌افزاید که یکی از پسران کروبی نیز بازداشت شده است. ماموران امنیتی شب گذشته (دوشنبه)، پس از ورود به منزل علی کروبی- سومین فرزند خانواده- وی را به همراه همسرش، نفیسه پناه... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark