"اسفند دونه دونه، سید علی سرنگونه
BBC
20-Feb-2011

احمد ملكى، معاون مستعفى كنسولگرى ايران در ميلان، در
گفت و گو با بخش فارسى بى بى سى اعلام كرده كه به جنبش سبز ايران پيوسته
است. او خواهرزاده مهدى كروبى از رهبران مخالف دولت در ايران است.

13:38 معترضان در شهر تهران شعار جدیدی علیه رهبر ایران سر داده اند و به مناسبت اول اسفند گفته اند: "اسفند دونه دونه، سید علی سرنگونه."

13:35 یک
شاهد عینی از شهر شیراز به بی بی سی فارسی گفت که نیروهای امنیتی تلاش می
کنند تا از تجمع مردم در چهار راه ملاصدرای این شهر جلوگیری کنند.

13:30 گزارش ها از شکل گیری تجمع های اعتراضی و حضور نیروهای امنیتی در چهار راه ملاصدرای در شهر شیراز حکایت دارد.

13:25 یک شاهد عینی از تهران می گوید که صدای تیراندازی از حوالی عباس آباد (واقع در شمال مرکزی پایتخت) شنیده است.

13:17 گزارش
های متعددی از شهر اصفهان مبنی بر شکل گیری تجمع های اعتراضی و حضور
چشمگ... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark