لغو سفرهای ورزشی به خاطر جلوگيری از پناهندگی ورزشکاران
radiofarda / مهدی رستم پور
18-Feb-2011

هفته گذشته شورای برون مرزی سازمان تربيت بدنی اعلام کرد؛ تيم تکواندوی استان مازندران عليرغم موافقت فدراسيون تکواندو، اجازه سفر به تورنمنت بين المللی هلند را ندارد.

پيش از اين نيز بسياری از مسافرت های ورزشی به اروپا، بدون ذکر دليل از سوی اين شورا لغو شده بود.

فيضالله نفجم قهرمان اسبق جام جهانی تکواندو و رئيس هيات تکواندوی مازندران در اين باره گفت: "با لغو اين مسافرت، ميليون‌ها تومان ضرر کرديم و هزينه هايمان هدر رفت. ما بليت های پرواز را خريده و هتل را نيز رزرو کرده بوديم اما به يک باره اعلام شد که شورای برون مرزی سازمان تربيت بدنی، با سفرمان به هلند موافقت نکرده. ناپديد شدن يکی از کاراته کاهای مازندرانی در فرانسه موجب شده که سفر ما هم لغو شود."

اشاره فيض الله نفجم به پيام مرادی عضو تيم کاراته صدرای مازندران است که در جريان مسابقات بين اللملی پاريس، از اردوی تيم جدا شده و در اروپا ماندگار شد.

حذف سفر... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark