» (Pics)دومین شهید 25 بهمن را هم دزدیدند، بدون صدور کارت بسیج
kaleme
16-Feb-2011

چکیده :
تشییع‌کنندگان سازماندهی‌شده، عصر امروز پیکر پاک محمد مختاری را هم
تشییع کردند و در این مراسم نمایشی، علیه رهبران جنبش سبز شعار دادند. آنها
حتی تلاش نکردند که یک کارت بسیج هم برای این شهید سبز جعل کنند تا لااقل
حضورشان برای خودشان توجیه‌پذیر شود. اما صفحه فیس‌بوک او با نماد 25 بهمن،
بهترین نشانه از هویت سبز این دانشجوی شهید است. یکی از آخرین نوشته‌های
او در فیس‌بوک، این است که: "خدایا ایستاده مردن را نصیبم کن که از نشسته
زیستن در ذلت خسته‌ام!"

کلمه – گروه سیاسی: عصر امروز رسانه‌های
وابسته به دولت، خبر دادند که “مردم انقلابی” جنازه محمد مختاری را با شعار
دادن علیه موسوی و کروبی، تشییع کرده‌اند. بدین ترتیب دومین شهید سبز ۲۵
بهمن نیز توسط لباس‌شخصی‌ها دزدیده شد، بدون اینکه آنها به روی خود هم
بیاورند که محمد مختاری چرا در تظاهرات روز دوشنبه ش... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark