امیرارجمند: ۲۵ بهمن یک پیروزی بزرگ و نشانه شادابی جنبش سبز بود
kaleme
14-Feb-2011

چکیده :

امیرارجمند افزود: "اگر دولت به ظیفه خود عمل می کرد و اعلام مجوز راهپیمایی و تضمین امنیت مردم در این راهپیمایی صورت می گرفت، قطعا میلیون ها نفر در تهران و سایر شهرستان ها حضور به هم می رساندند."او در عین حال خبر داد که در ۴۸ ساعت گذشته کلیه ارتباطات آقایان موسوی و کروبی قطع شده و ماموران امنیتی جلوی سه تلاش جداگانه میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را برای پیوستن به راهپیمایان گرفته...

اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میر حسین موسوی، حضور خیابانی روز ۲۵ بهمن را در تهران و دیگر نقاط ایران یک “پیروزی بزرگ” و “خارج از انتظار” و نشانه شادابی جنبش دانست.

وی در مصاحبه با بی بی سی فارسی تاکید کرد: “آنچه ما به دنبالش بودیم یک حرکت مسالمت آمیز از جانب مردم ایران بود و نشان دادن اینکه جنبش سبز، علیرغم تمام ادعاهایی که یک سال گذشته شده، زنده و شاداب است.”

امیرارجمند افزود: “اگر دولت به ظیفه خود عمل می کرد و اعلام مج... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark