آخرین واکنش‌ها به درخواست تظاهرات 25 بهمن
BBC Persian
13-Feb-2011

در مصر و تونس معترضان، سرمست از باده پيروزى اند و انگار هيجانشان به هزاران كیلومتر دورتر، از جمله ايران هم رسيده است. مخالفان دولت ايران، براى انجام يك راهپيمايى در حمايت از معترضان مصر و تونس، درخواست مجوز كرده بودند، اما مجوز داده نشد. حكومت ايران گفت حمايت از معترضان مصر و تونس در راهپيمايى ۲۲بهمن ابراز شده و انجام تظاهراتى د... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark