اعلام شرکت مادران پارک لاله در تظاهرات ۲۵ بهمن در ايران
sarkhat
13-Feb-2011

با درود به تمام دوستان، مبارزان و ياران هميشه هوشيار ايران!ما مادران
پارک لاله به عنوان حاميان مادران عزادار ۳۳ سال اخير که بعد از انتخابات
خرداد ۸۸ نيز تعداد بيشماری از پاک ترين وعزيزترينها را از دست داده ايم
همواره بر موضع خود ايستاده ايم که شامل سه درخواست عمده ماست:

>>>
recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark