يكي از خطوط لوله سراسري گاز در قم منفجر شد
ISNA
11-Feb-2011

صبح امروز يكي از خطوط لوله سراسري گاز طبيعي در حدفاصل سلفچگان ـ قم منفجر شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، انفجار اين خط لوله سراسري گاز در كيلومتر 25 جاده قم - سلفچگان اتفاق افتاده است.

اگرچه طبق گزارش‌هاي رسيده حادثه انفجار در خط لوله سراسري هيچ گونه تلفات جاني نداشته است، ولي هنوز دليل وقوع انفجار مشخص نشده و درحال بررسي است.

مديران شركت ملي گاز ايران با تاييد انفجار در خط لوله سراسري گاز كه صبح امروز اتفاق افتاد، تاكيد كردند: گازرساني به صورت طبيعي ادامه دارد و تاكنون اين حادثه منجر به افت فشار يا قطعي گاز در بخش هاي مختلف مصرف شامل خانگي، تجاري، نيروگاه‌ها و صنايع نشده است.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark