محرومیت کلیه خانواده کروبی از دیدار با وی
Saham News
10-Feb-2011

سحام نیوز :صبح امروز ماموران امنیتی مانع ورود یکی از فرزندان مهدی کروبی به منزل پدری وی شدند.
به گزارش سحام نیوز ماموران امنیتی که در برابر ساختمان منزل مسکونی مهدی کروبی بودند ، به فرزند کروبی اعلام کردند که حق ورود به منزل پدری خود را تا 25 بهمن ندارد. ماموران امنیتی همچنین اعلام کردند که به استثنای فاطمه کروبی – همسر مهدی کروبی – هیچ کدام از فرزندان ،عروسان و بستگان مهدی کروبی حق دیدار و ورود به خانه وی را ندارند.
گفتنی است که مهدی کروبی و میرحسین موسوی برای برگزاری راهپیمایی حامیان جنبش سبز در حمایت از جنبش های آزادی خواه تونس و مصر، از وزارت کشور درخواست مجوز کرده بودند.
به گزارش سحام این حصر تازه اعمال شده برای مهدی کروبی به احتمال زیاد در ارتباط با درخواست این راهپیمایی است.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark