پیام شاهزاده رضا پهلوی به مناسبت سالگرد تولد تاریکی در آستانۀ بازگشت روشنائی
rezapahlavi.org / Reza Pahlavi Crown Prince of Iran
10-Feb-2011

۲۲ بهمن ماه ۱۳۸۹  

هم میهنانم، در این غم انگیز سالگردِ تولدِ نامبارک «جمهوری اسلامی» خشنودم که در برخی از جوامع اطراف میهن عزیز ما موجی تازه در راه پیکار برای آزادی بپا خاسته است، این موج خودجوش هرروز توانی تازه می گیرد و بذری تازه از امید در دل آزادیخواهان می نشاند. از تونس تا مصر و یمن، مردمانی همبسته و مصمّم، ناهراسیده از خطر، آوای رهائی از اسارت سر داده و غاصبان آزادی ها و حقوقشان را دلاورانه به چالش کشیده اند. شماری بزرگ و روز افزون از زن و مرد و پیر و جوان، از هر صنف و پیشه ای، و با هر مرام و مذهبی، بدون فراخوان هیچ رهبری، به این موج پیوسته اند. این پیکارگران راه آزادی به کمتر از دستیابی به همۀ آزادی ها و حقوق پایمال شده خویش تا این لحظه قانع نشده اند و امیدوار باشیم که هرگز نخواهند شد.

به یاد داشته باشیم که هرجنبش آزادی خواهانه ای کمابیش از جنبش های مشابه خود الهام می گیرد، به ویژه در روزگارما که انقلاب ارتباط... >>>

recommended by Darius Kadivar

Share/Save/Bookmark