مهدی کروبی در حصر خانگی
BBC Persian
10-Feb-2011

خانواده مهدی کروبی می گویند او در حصر خانگی قرار گرفته و حتی فرزندانش هم تا 25 بهمن، اجازه رفت و آمد به منزلش را ندارند. دیروز هم ماموران امنیتی تقی رحمانی، مشاور آقای کروبی را بازداشت کردند. مهدی کروبی و میرحسین موسوی به منظور همبستگی با جنبش های اعتراضی در مصرو تونس درخواست راهپیمایی کرده بودند.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark