ابوالهول ایرانی
enabavi / Ebrahim Nabavi
09-Feb-2011

با توجه به بالاگرفتن بحران در مصر، اردن، تونس، یمن از یک سو و وجود
بحران در ایران و افغانستان و چند کشور دیگر، پیشنهاد می شود با توجه به
گفته محمد حسین مبارز مصری، مردم مصر عاشق احمدی نژاد هستند، ولی ایشان
خودش عاشق خامنه ای است، هر دو را با هم ببرد. لبنانی ها هم که عاشق خامنه
ای هستند، خامنه ای به جای قاهره در بیروت بماند، احمدی نژاد به مصر برود و
رئیس جمهور آنجا بشود، حسنی مبارک هم به ایران بیاید، و به قولش مبنی بر
برگزاری انتخابات آزاد وفا کند. همین آقای البرادعی بشود ناظر انتخابات
ایران. حسنی مبارک هم اگر خواست نامزد انتخابات بشود، ولی قول بدهد کودتا
نکند. این کار فواید زیادی دارد:

اول:
حسنی مبارک وابسته به استکبار جهانی است، آدم تمیز و مرتبی است. ما هم که
وابسته به استکبار جهانی هستیم، با هم کنار می آئیم. الآن مردم مصر دارند
این همه کشته می دهند که یک حکومت مثل ایران د... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark