محسنی اژه ای: هنوز متهم اصلی پرونده کهریزک مشخص نیست
بی بی سی
09-Feb-2011

روز چهارشنبه، 20 بهمن (9 فوریه)، گزارش شد که غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در واکنش به اظهارات پدر یکی از قربانیان بازداشتگاه کهریزک در مورد برگزاری محاکمه سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، در ارتباط با پرونده کهریزک گفته است که "متهم اصلی این پرونده هنوز مشخص نیست."

اوایل این هفته، خبرنامه دانشجویان ایران به نقل از عبدالحسین روح الامینی، پدر یکی از قربانیان کهریزک، گزارش کرد که دو تن از عاملان ماجرای کهریزک اعدام شده اند و "س.م." متهم اصلی این ماجرا نیز به زودی محاکمه خواهد شد.

مقامات حکومتی کشته شدن محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فر را در زمان بازداشت در کهریزک قبول کرده اند هر چند مخالفان حکومت شمار قربانیان کهریزک را بیش از این دانسته و همچنین خواستار رسیدگی به گزارش هایی در مورد شکنجه جسمی و روحی و تجاوز به بازداشتیان شده اند.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark