سپاه می‌خواهد علوم انسانی را «اسلامی» کند
دویچه وله
06-Feb-2011 (one comment)

"۳۱ سال است در همین گفتمان مانده‌‌اند. می‌خواهند چیزهایی را دور بریزند ولی هیچ چیزی ندارند ‌جایش بگذارند و فقط به دشنام دادن به چیزهایی که وجود دارد اکتفا می‌کنند.

" سعید پیوندی استاد جامعه‌شناسی دانشگاه پاریس و کارشناس مسائل آموزشی  با گفتن این جمله به دویچه وله ادامه می‌دهد: «اگر سپاه و مسئولان دیگری که در پی اسلامی‌کردن علوم انسانی هستند، امروز چیزی به جای روسو دارند که به دانشجویان بدهند، باید آن را  بیاورند و مطرح کنند تا معلوم شود ارزش مطرح کردن دارد یا نه. وگرنه تا ابد نمی‌توانند از اندیشمندان غربی یا بقیه‌ی اندیشمندانی که الان در توسعه علوم انسانی مشارکت می‌کنند  انتقاد کنند که، "آن‌ها شرایط ایران را نمی‌فهمند". گویا یک چیزهایی وجود دارد که قرار است بیاید ولی ما هیچ‌وقت رنگ‌شان را هم نمی‌بینیم.»

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
comrade

فِرِد نازنین، فقط اگه دستتو از روی موشکم ور داری...

comrade


 

 

...اقتصادشان که مال خر بود و اینجور که پیداست مسائل روانی‌ و روانشناسی‌‌شان هم مال جن و پریست...

Never increase, beyond what is necessary, the number of entities required to explain anything.