دستگاه های دروغ پراکنی نظام جمهوری اسلامی
rezapahlavi.org / Reza Pahlavi Crown Prince of Iran
06-Feb-2011 (one comment)

۱۷ بهمن ماه ۱۳۸۹

 

 

 تارنمای خبری عبدالبیت که وابسته به یکی از دستگاه های دروغ پراکنی نظام جمهوری اسلامی است مطلبی را ذکر کرده مبنی بر اینکه:

 

 

"خانوادۀ پهلوی مشغول وساطت با دولت آمریکا به منظور اخذ اقامت برای پرزیدنت حسنی مبارک در این کشور می باشند"

 

 

بدینوسیله به آگاهی میرسانـد که این مطلب کاملا بی اساس و نامربوط بوده و شدیدا تکذیب می شود.

 

 

پاینده ایران

 

دبیرخانۀ رضا پهلوی

نظرات شما

>>>
Darius Kadivar

Crown Prince Reza Slams IRI False Allegations

by Darius Kadivar on

Shahzadeh Reza Pahlavi denies false allegations by IRI that the Pahlavi family is active in demanding the US administration to give assylum to the Mobarak Family


Share/Save/Bookmark