روح الامینی: متهم اصلی پرونده کهریزک به زودی محاکمه می شود
خبرنامه دانشجویان ایرذان
06-Feb-2011

خبرنامه دانشجویان ایران: شب گذشته دکتر روح الامینی در حالی که لباس فرم خدام را به تن داشت در حرم امام رضا (ع)با خبرنگار ما به گفتگویی کوتاه پرداخت.

وی به علت فضای معنوی حرم در ابتدا رغبتی به گفتگو نداشت اما به طور خلاصه از اعدام 2 نفر از عاملان  ماجرای کهریزک که از ماموران ناجا هستند، خبر داد.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark