تصاویر منسوب به دختر موسوی
باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیما
06-Feb-2011 (one comment)

تعجب ندارد؛ اين خانم، دختر آقا و خانم متوهم است به گزارش باشگاه خبرنگاران، اين عكسهاي نرگس است، دختري كه پدر و مادرش به دليل اظهار نظرهاي توهم آميز شان به آقا و خانم متوهم مشهورند.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
Kill Mouse Traps

The link to the news doesn't work

by Kill Mouse Traps on

So, I Google searched this and I haven't seen any pictures anywhere.