تودهني جمعيت اخوان المسلمين مصر به خامنه اي
INA Iran News
05-Feb-2011

انس
ايران خبـــــــــــــر:خامنه‌اي در نماز جمعه تهران در نهايت فرصت‌طلبي
تلاش کرد که انقلاب مردم مصر عليه ديکتاتوري حاکم بر اين کشور را به
ديکتاتوري آخوندي بچسباند.

در واکنش به سخنان خامنه‌اي ، جمعيت اخوان المسلمين مصر به فاصله کمتر از دو ساعت در پاسخي سريع و صريح به اين سخنان اعلام کرد که:

جمعيت اخوان المسلمين انقلاب را انقلاب همه مردم مصر مي‌داند، نه يک
انقلاب اسلامي، و تاکيد کرد که انقلاب مصر انقلاب همه مسلمانان و مسيحيان
با تمام گرايشها و تمايلات سياسي مختلف و متفاوت است.

«محمد بديع» رهبر اخوان المسلمين مصر گفت: آقاي خامنه‌اي بداند با توجه
به اين‌که همه اقشار مردم و مسلمين و مسيحيان و… در تظاهرات شرکت کرده‌اند
انقلاب مصر مردمي است نه اسلامي.

>>>
recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark