اخوان المسلمين به رهبرايران: قيام مردم مصرانقلاب اسلامی نيست
Radio Farda
04-Feb-2011 (one comment)

رهبر جمهوری اسلامی ايران در نماز جمعه تهران در پانزدهم بهمن ماه گفت: «حوادث امروز شمال آفريقا برای ملت ايران معنی خاصی دارد. اين همان چيزی است که هميشه به عنوان حدوث بيداری اسلامی به مناسبت پيروزی انقلاب اسلامی گفته می‌شود.»

رهبر ايران همچنين گفته بود که «حرکت مردم مسلمان مصر از نماز جمعه و مساجد شروع شد و شعارها،‌ شعارهای الله اکبر است و مردم شعارهای دينی می‌دهند و قوی‌ترين جريان مبارز در آن جا جريان اسلامی است.»

اين در حالی است که وب سايت رسمی انگليسی اخوان المسلمين در متن کوتاهی نوشته است: «پاسخ اخوان المسلمين به آقای خامنه ای، رهبر (جمهوری ) اسلامی ايران اين است: اخوان المسلمين قيام کنونی را انقلاب مردم مصر می داند نه انقلاب اسلامی و انقلاب مصر متعلق به همه مسلمانان، مسيحيان، از همه گروه ها و فرقه ها است.»

>>>
Shifteh Ansari

Ali, before you & Co. get further carried away....

by Shifteh Ansari on

If those Muslim Brotherhood guys want to have any chance at gaining power in Egypt, they will have to put a very large distance between themselves and the Islamic Republic of Iran, and quickly.  There is nothing about the IRI model that is inspiring ANYONE that having another IRI is a good thing.

Obviously, the Brotherhood guys have already figured this out, too.  The dumbest ones of all continue to be the leaders of the Islamic Republic of Iran.Share/Save/Bookmark