بازگشت قاطر و گاوآهن به کشاورزی ایران
dw-world
03-Feb-2011
برپایه گزارش‌هائی که به کمیسیون
انرژی مجلس شورای اسلامی رسیده، در برخی شهرستان‌های ایران، پس از اجرای
طرح هدفمندی یارانه‌ها، کشاورزان به دلیل گرانی سوخت، برای شخم زدن دوباره
به گاوآهن، قاطر و الاغ متوسل شده‌اند

عسگر جلالیان نماینده دیر، کنگان و جم و عضو
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در تماس با رسانه‌های ایرانی خبر داده که
در مناطقی از ایران، افزایش هزینه سوخت تراکتورها و سایر ماشین‌های
کشاورزی سبب شده است که کشاورزان آن‌ها را رها کنند و برای شخم زدن مزارع
خود بار دیگر به گاوآهن و قاطر و الاغ متوسل شوند.

نماینده مجلس گفته است که به‌طور کلی بررسی
مشکلات اجرائی و آئین‌نامه‌ای طرح هدفمندی کردن یارانه‌ها با دشواری جدی
روبرو است. به گفته جلالیان، دولت از مسئولان دستگاه‌های اداری خواسته است
که مشکلات مربوط به طبقه‌بندی شدن یارانه‌ها را دسته‌... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark