نرمش صبحگاهی خانم وزير، تبليغ ورزش يا تحقير ورزش؟
Radio Farda / Mehdi Rostampour
02-Feb-2011

وزير بهداشت جمهوری اسلامی ايران، با جمعی از خانم های ورزشکار همراه شده است. چنانچه در تصوير بالا می بينيد، تمام خانم ها مشغول گرم کردن عضلات گردن شان هستند. اما مرضيه وحيد دستجردی با همان لباسی که پشت ميز وزارت می نشيند، به جای گرم کردن عضلات گردن، کف دست خود را بر فرق سر نهاده است.

در تصوير دوم نيز که حرکت کششی دست هاست، ايشان فقط پنجه های خود را باز کرده اند.

مرضیه وحید دستجردی در ورزش صبحگاهی زنان تنها به تکان دادن دست خود اکتفاء می کند
با تماشای اين عکس ها می توان پرسيد؛ آيا به راستی اين تصاوير برای تبليغ ورزش بانوان منتشر شده يا ايجاد بيزاری از ورزش بانوان در ايران؟

اگر خانم وزير، اين جمع از زنان ورزشکار را به رسميت شناخته و در جمع آن ها حضور يافته، چرا برای احترام به آن ها و حرکات منسجم ورزشی شان، لباس ورزشی به تن نکرده است؟

اگر در نظام جمهوری اسلامی پوشيدن لباس ورزشی برای بانوان جايز نيست، چرا به بق... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark