«وضع حکومت ایران بهتر است یا مصر»؟
dw-world / مریم انصاری
02-Feb-2011
سالروز انقلاب ۲۲ بهمن نزدیک می‌شود.
مراسم سال گذشته زیر کنترل کامل دولت برگزار شد و اجازه کمترین مانوری به
مخالفان در ایران داده نشد. آیا «زمین‌لرزه‌ای» که منطقه را فراگرفته است،
در ‌آینده نزدیک به ایران هم خواهد رسید؟

 

رهبران مخالف دولت در ایران می‌گویند اگر حکومت بگذارد راهپیمایی و
تظاهرات در روز ۲۲ بهمن آزاد باشد، روشن می‌شود که وضعیت حکومت ایران بهتر
است یا مبارک و بن‌علی در مصر و تونس.

میرحسین موسوی و مهدی کروبی با تاکید بر این‌که جنبش در کشورهای عربی
منطقه حکومت‌های دیکتاتور را نشانه گرفته‌، ابراز امیدواری کرده‌اند که
«صدای انقلاب آزادیخواهانه مردم مصر و تونس و یمن به گوش مستبدین و
دیکتاتورهای منطقه و جهان برسد تا شاید عبرتی باشد برای بازنگری و بازبینی
در اعمال و رفتارشان»

البته دیکتاتورهای منطقه نیز هرکدام به نوبه خود واکنشی متفاوت به
رویدادهای منطقه... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark