تشکیل کمیته دفاع از حقوق بشر مردم مصر در مجلس شورای اسلامی
parlemannews
01-Feb-2011

کمیسیون امیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تشکیل کمیته دفاع از
حقوق بشر مردم مصر در مجلس شورای اسلامی را در دستور کار خود قرار داد.

به گزارش خبرنگار پارلمان نیوز تشکیل  این کمیته را زهره الهیان نماینده
تهران  پیشنهاد داده است و این کمیته حمایت از حقوق مردم مصر در فبال
نیروهای لباس شخصی و نظامی دولت مصر را بر عهده خواهد گرفت.

>>>
recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark