اژه ای: کمک به خانواده های مجرمان درپاره ای مواردجرم است
BBC Persian
31-Jan-2011

سخنگوی قوه قضائیه ایران می گوید کمک به خانواده های مجرمان در پاره ای موارد جرم است.
غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران، روز دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۹ (۳۱ ژانویه ۲۰۱۱) در نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا کمک معیشتی به خانواده های زندانیان سیاسی جرم است یا نه، گفت: "وقتی جرم سیاسی تعریف نشده است، متهم سیاسی چه معنایی می تواند داشته باشد؟ اما در مورد کمک به خانواده مجرمان بر حسب اینکه این کمک چگونه باشد، به صورت موردی می توان نظر داد."
آقای اژه ای در توضیح این مسئله گفت: "ممکن است خانواده یک قاچاقچی مواد مخدر هیچ تقصیری نداشته باشند و افراد مستمندی باشند، اما گاهی کسانی هستند که با این هدف که قاچاقچی روحیه اش را در زندان نگه دارد و از مجازات نهراسد، به خانواده او کمک می کنند. بنابراین کمک به خانواده یک مجرم در پاره ای موارد جرم است و در پاره ای موارد ممکن است جرم نباشد."
دستگاه قضایی و ا... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark