سوئیس هم به تحریم پیوست
roozonline / لوکا بتی- خولیا اسلاتر
30-Jan-2011

دولت سوئیس تصمیم گرفته با اتخاذ رویکردهای به کار گرفته توسط ایالات
متحده و اتحادیه اروپا، تحریم های اعمال شده علیه ایران را تشدید کند. برن
به دلیل حفظ نقش خود به عنوان میانجی بین تهران و واشنگتن، مدت ها در به
کار بستن این سیاست مردد بود.

سوئیس سال گذشته به تحریم های اعمال شده توسط شورای امنیت
علیه جمهوری اسلامی روی آورد. اکنون قرار است این تحریم ها تشدید شوند. این
کشور درواقع در ماه اکتبر سند امضاء شده توسط ایالات متحده، کشورهای عضو
اتحادیه اروپا، و چند کشور دیگر را مورد تأیید قرار داد.

این رویکردها، ازجمله ایجاد ممنوعیت در خرید تجهیزات حساس و همچنین
تجهیزاتی که می توانند برای مصارف دیگری مورد استفاده قرار گیرند، بخشی از
کشمکش طولانی مدت میان جمهوری اسلامی و جامعه بین المللی درخصوص پرونده
اتمی است.

درحقیقت، ممنوعیت صادرات تسلیحات سنگین که بخشی از تحریم های تصویب شده
توس... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark