موسوی: تظاهرات تهران سرآغاز تحولات منطقه
dw-world / dw-world
29-Jan-2011

میرحسین موسوی با انتشار یادداشتی درباره جنبش اعتراضی در تونس، اردن، یمن و مصر، خاورمیانه را "در آستانه‌ی حوادث بزرگی" ارزیابی کرد. موسوی نقطه‌ی آغازین این تحولات را تظاهرات چند میلیونی ۲۵،۲۸ و۳۰ خرداد تهران" عنوان کرد.

میرحسین موسوی یکی از نامزدان معترض به نتایج اعلام شده‌ی انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، روز شنبه نهم بهمن ماه ۸۹، با انتشار یادداشتی به بررسی جنبش اعتراضی اخیر در شماری از کشورهای عربی پرداخت. موسوی نوشت حرکت‌های اعتراضی شهروندان در کشورهایی چون تونس، ‌مصر، اردن و یمن «می‌تواند سرنوشت این منطقه و جهان و سرنوشت ملت‌های منطقه را تحت تاثیر خود قرار دهد.»

"تظاهرات تهران سرآغاز اعتراض در منطقه"
تظاهرات مردم تونس در مخالفت با بن‌علیموسوی تظاهراتی را که در روزهای پایانی خرداد ماه ۸۸ در تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران و در اعتراض به آنچه "کودتای انتخاباتی" خوانده شده را سرآغاز حرکت‌های اعتر... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark