آیا اعدام به مجازاتی روزمره در ایران تبدیل می‌شود؟
دویچه وله
24-Jan-2011

«همسرم را بدون اینکه به ما و وکیلش اعلام کنند اعدام کردند. سه‌شنبه هفته گذشته همسرم را بر می دارند می‌برند و از او می خواهند که مصاحبه بدهد. بازجو به او می‌گوید که مصاحبه بکنی یا نکنی کمتر از یک هفته اعدامت می‌کنیم. همسرم با مصاحبه موافقت نمی‌کند و از آنجا می‌برند او را به اجرای احکام و طناب دار را گردنش می‌اندازند اما بعد منصرف می‌شوند و او را برمی‌گردانند. ظاهرا یک معجزه محسوب می‌شده است.»

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark