2 عضو گروهك منافقين اعدام شدند
IRNA
23-Jan-2011

تهران - دو نفر از عوامل گروهك منافقين به اسامي 'جعفر كاظمي' فرزند صادق و 'محمدعلي حاج آقايي' فرزند رجبعلي بامداد امروز ( دوشنبه) اعدام شدند.
به گزارش ايرنا و به نقل از پايگاه اطلاع رساني دادستاني، اين دو منافق عضو يك شبكه‌ي فعال از گروهك ياد شده بودند كه در اغتشاشات با هدايت سرپل ارتباطي خود در كشور انگليس دخالت داشته‌اند.
اين گزارش حاكيست: محكومين ياد شده ، مبادرت به توزيع تصاوير و پلاكاردهاي

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark