قهرمانان تیم ملی ایران
bbc persian / Reza Pahlavi Crown Prince of Iran
21-Jan-2011 (one comment)

ازیکنان عزیز، قهرمانان تیم ملی ایران، قلب میلیون ها ایرانی برای پیروزی شما در مسابقۀ فردا می تپد. برایتان آرزو موفقیت دارم.

 

رضا پهلوی

نظرات شما

>>>
recommended by Darius Kadivar

Share/Save/Bookmark

 
Onslow

It's only a game

by Onslow on

Don't kill yourself if we lost!