ایران: نفوذ ویروس استاکس نت به نیروگاه اتمی بوشهر تکذیب شد
BBC Persian
18-Jan-2011

رسانه های ایران گزارش های مربوط به نفوذ ویروس استاکس نت به نیروگاه اتمی بوشهر را تکذیب کرده اند.
روز سه شنبه، 28 دیماه (18 ژانویه)، شبکه رادیو و تلویزیون دولتی ایران گزارش کرد که یکی از مسئولان شرکت روس اتم، سازنده روسی نیروگاه اتمی بوشهر، "ادعاهایی مبنی بر نفوذ ویروس استاکس نت به سیتم های رایانه ای نیروگاه اتمی بوشهر را رد کرده است."
براساس این گزارش، سرگئی نوویکوف در مصاحبه ای با تلویزیون روسی روسیاالبوم گفته است که طیق نظر کارشناسان شرکت روس اتم که در نیروگاه بوشهر فعالیت می کنند، "ویروس استاکس نت برخلاف ادعاهای رسانه های غربی وارد سیستم های رایانه ای نیروگاه بوشهر نشده است."
به گفته تلویزیون دولتی ایران، آقای نوویکوف، که سمت او در شرکت روس اتم ذکر نشده، در توضیح نظر خود افزوده است که سیستم های رایانه های نیروگاه اتمی بوشهر "ساخت داخل" بوده و با مدل های خارجی متفاوت است.
در این گزارش آمده است... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark