محتوای تمام دروس دوره پیش دبستانی قرآنی می شود
مهر
16-Jan-2011 (one comment)

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه محتوای تمام دروس دوره پیش دبستانی قرآنی می شود گفت: می خواهیم شرعیات و نکات حلال و حرام را از سنین کودکی به نوآموزان آموزش دهیم.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه نوآموز در دوره پیش دبستانی باید با اخلاق قرآنی تربیت شود، افزود: به طور مثال داستانها، شعرها، موضوع نقاشی و...با رویکرد قرآن و مفاهیم قرآنی به کودکان فرا داده می شود تا آنها با قرآن انس بیشتری پیدا کنند.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
mahmoudg

more garbage to be infused into

by mahmoudg on

children. Maybe that is a good thing, as later on in life, these same individuals will realize, how of much their precious life was wasted on a worthless Arab teaching, and how much are they left behind from the modern world because of it.