ایران خواستار دستگیری تظاهرکنندگان کابل شد
BBC Persian
13-Jan-2011 (one comment)

ایران می گوید از دولت افغانستان خواسته است افرادی که در مقابل سفارت این کشور در کابل تظاهرات کرده اند، شناسایی و دستگیر شوند.
دهها تن از افغان های معترض به توقیف تانکرهای سوخت افغانستان در مرزهای ایران، روز پنجشنبه در برابر سفارت ایران در کابل تظاهرات کردند و تصاویر رهبران ایران را آتش زدند.
فداحسین مالکی، سفیر ایران در افغانستان به خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا گفت مقام های افغان در تماس تلفنی با او اظهار "تاسف" کرده و "قول" داده اند "مسببین" را بازداشت کنند.
وی به کابل هشدار داد در صورت عدم شناسایی و یا دستگیری این افراد، "احتمال دارد جمهوری اسلامی ایران نسبت به ترانزیت سوخت و یا در برخی مسائل تجدید نظر کند."
این چهارمین تظاهرات ضد ایران در کابل ظرف دو هفته اخیر است.
معترضان تصاویری از سران دولت ایران را در جلو در سفارت این کشور در کابل آتش زده و تخم مرغ و رنگ به سوی تابلوی سفارت ایرا... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
Roozbeh_Gilani

The Islamist regime never fails to amaze me...

by Roozbeh_Gilani on

with their arrogance and stupidity! Not happy with arresting, raping, torturing and killing Iranian demonstrators, they want the same fate for afghan people demonstrating in their own country against the islamist regime's barbaric behaviour!

"Personal business must yield to collective interest."