فهرست ناشران ونویسندگان برانداز هم اعلام شد
Ayande News
10-Jan-2011

اندیشكده راهبردی امنیت نرم در جزوه‌ای ۶۴ صفحه‌‌ای با نام «زمزمه‌های رنگی»، برخی ناشران و نویسندگانی كه آنها را «برانداز» خوانده معرفی كرد.

این جزوه كه با نام «واكاوی براندازی نرم در حوزه نشر» هم معروف است، به بررسی عملكرد چند ناشر مطرح در سال‌های اخیر پرداخته است.

در این جزوه علاوه بر برخی ناشران، ده‌ها نویسنده و مترجم نیز به تلاش برای «براندازی» جمهوری اسلامی متهم شده‌اند.

اﻧﺘﺸﺎرات «ﻧﯽ»، «چشمه»، «كویر»، «عطایی»، «روشنگران»، «ققنوس» و «اختران» هفت ناشری هستند كه در این جزوه فعالیت‌های آنها «براندازانه» اعلام شده است.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark