حمام نفت برای درمان درد مفاصل در جمهوری آذربایجان
bbc persian
09-Jan-2011

جمهوری آذربایجان هر سال میلیونها بشکه نفت به اروپا صادر می کند. اما درداخل این کشوراز نفت، به عنوان ماده ای برای درمان درد مفاصل هم استفاده می شود.

>>>
recommended by Darius Kadivar

Share/Save/Bookmark