پاسخ یک جوان ایرانی، به آقای مشیری
parsdailynews.com
09-Jan-2011 (2 comments)

پاسخ یک جوان ایرانی، به گمانه زنی های کاراگاه مابانه ی آقای بهرام مشیری، درباره ی درگذشت شاهپور علیرضا

آقای مشیری! چشم ها را ((از تعصب)) باید شست و جور دیگر باید دید!

دیروز که برنامه ی شما را می دیدم، شگفت زده شدم که شما چگونه ناگهان از شاهنامه خوانی و داستان بمباران هیروشیما، به خبر درگذشت، شاه پور علیرضا پهلوی، پریدید؟! اما به یاد می آورم که شما، ماهیگیر قهاری هستید و از موقعیت ها، خوب به سود خود بهره می برید!

آقای مشیری، من در اینجا، قصد حمله کردن به کسی را ندارم؛ زیرا به عنوان یک جوان که همه ی عمرش را در ایران تحت حاکمیت سی و چند ساله ی مولایان گذرانده و از این زندگانی بیست و چند ساله، چیزی جز، داغ و سوگ عزیزان و از دست دادن بهترین روزهای جوانی، ندیدم. و وقتی امیدوارانه، رو به سوی امثال شما کردم، تا با روشنگری و آگاه سازی مردم، تجربه ی شومِ شورشِ 57 را تکرار نکنند و مبتلا به "دور باطل تاریخ" نشوند! اما افسوس که در ا... >>>

recommended by Darius Kadivar

Share/Save/Bookmark

 
Maryam Hojjat

Thanks DK for

by Maryam Hojjat on

  Posting this letter from this Iranian young man.  I personally initially agreed with Moshiri when I listened to his program the day after the death of Shapoor Alireza but when I read this letter I sided with the writer and I thought Mr. Moshiri had overreacted or went wrong this time.  I believe Mr. Moshiri was upset with this tragic event and rushed to judge the situation. I personally know & heard from his TV program even though he thinks Shah was a dictator and had made mistakes in governing IRAN but he also said we did not need this revolution we should have listen to Shah when he pleaded with Iranians that he would install the 1906 constituation.  I also heard that he is not against RP and his political activities.


Darius Kadivar

Article in Response to Related Video Here

by Darius Kadivar on

Bahram Moshiri insensitive comments on Prince Ali Reza's death