پیام همدردی شاهزاده رضا پهلوی با بازماندگان قربانیان سانحۀ هوایی
rezapahlavi.org / Reza Pahlavi Crown Prince of Iran
09-Jan-2011

۲۰ دی ماه ۱۳۸۹

 

هم میهنان عزیزم،بار دیگر، در نتیجۀ سوء مدیریت، هواپیمای مسافربری دیگری در ایران سقوط کرد و جامعۀ ما را عزادار و سوگوارساخت.

 

من از صمیم قلب با همۀ خانواده هایی که عزیزانشان را در این سانحۀ دلخراش هوایی از دست داده اند همدرد و برایشان صبر و شکیبایی آرزومندم.

 

رضا پهلوی

>>>
recommended by Darius Kadivar

Share/Save/Bookmark