دردوره احمدی نژاد،بیش ازچهاربرابرکل تاریخ ریال،پول چاپ شده است
Kaleme
31-Dec-2010

چکیده : در پنج سال گذشته، یعنی دوره‌ای که احمدی نژاد رئیس دولت بوده، حجم پول چاپ‌شده، چهار برابر کل تاریخ ریال (تا سال 83) بوده، پایه پولی کشور نیز از 84 تا 88 سه برابر شده و نقدینگی هم در این مدت 170 درصد افزایش داشته است! حجم باورنکردنی پول چاپ شده در پنج سال گذشته، موجب شده است تا این پرسش به وجود آید که این همه پول برای چه چاپ شده است؟

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark