خطبه های نماز جمعه: اکنون تمام مراجع تقلید دنباله رو رهبری هستند
JARAS
31-Dec-2010

جرس: خطیبان نماز جمعه دهم دی ماه ٨٩، طی اظهاراتی هماهنگ و همزمان، ضمن تاکید بر "صد در صد خودجوش" بودن تجمعات و مراسمِ حکومتیِ نهم دی ماه سال گذشته، آنرا "ختم به خیرِ" اعتراضاتی دانستند که به تبعیت از رهبر جمهوری اسلامی، آنرا "فتنه" می خوانند.

در این میان برخی از خطیبان جمعه که نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی در استان ها نیز محسوب می شوند، ضمن قرائت و بیان خطبه های دستوریِ ابلاغی از سوی مرکز، پا را نیز از حد مدح رهبری فراتر نهاده و در شرح اینکه "نهم دی ماه مُهرِ تایید مردم بر رهبری" بوده، ادعا کردند "اکنون تمام مراجع تقلید دنباله رو رهبری هستند اما دشمن می خواهد طوری مطرح كند كه سایه رهبری كم رنگ شود و در حالی كه مراجعِ تقلید، نظر رهبری را مطرح می دانند."

ناگفته نماند خطیبان نماز ضمن شبیه سازی های تاریخی مجدد، تاکید داشتند "فتنه سال گذشته اولین و آخرین فتنه نبوده و چهره ها، حرف ها و رنگ های فتنه در حال تغییر است و باید در هر ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark