احمدی‌نژاد وزارت‌خارجه را منحل كرده است
Ayande News
26-Dec-2010 (2 comments)

5سال منتظر عزل رسمی متكی بودیم، متكی سخنگوی سیاست‌خارجی ایران حساب نمی‌شد،مقامات خارجی در مذاكراتشان با آقای متكی از ایشان سوال می‌كردند این موضوعی كه مطرح می‌كنید نظر خودتان است یا نظر رئیس‌جمهور؟ اشتباه متكی آن بود كه این شرایط را قبول كرد،حق این بود كه همان سال اول كنار می‌رفت. در دوره متكی بسیاری از دیپلمات‌های باتجربه‌و ارزنده از وزارت خارجه كنار گذاشته شدند... صحبتهای صالحی نشان داد هنوز وزارت‌خارجه را نمی‌شناسد...

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
mahmoudg

little choice left

by mahmoudg on

این رژیم بجز کشتار، دروغ گویی، هتاکی، ریا کاری، زنا، تجاوز جنسی، نماز، قرآن خوانی، دزدی اموال ملت، خرابی و خرابکاری، تروریسم، و، و، و، هیچ برکتی برای مردم ایرانزمین به ارمغان نیاورده.  در نتیجه بجز از بین بردن این حکومت مرگ، و اسلام کثیف و خونخوار چاره دگری برای ملت پارسی باقی نمانده

PArviz

وزارت صدور تروریزم

PArviz


آیا این واقعا یک جوکه؟
هر کسی‌ که برای این رژیم سینه میزنه (پاسدار، بسیجی‌، دیپلمات...) همه خائن هستند. توی این رژیم دیپلمات خوب یا بد نداریم ولی‌ دیپلمات سرسپرده و خود فروخته داریم. همه اینها که به هر نحوی عصای کمکی‌ این رژیم میشند باید پی‌ دادگاهی شدن و تنبیه شدن رو به تن‌ بمالند.
همکاری با این رژیم جرمی‌ است بر علیه ایران و ایرانی‌.


توی این رژیم هیچ کس جز خامنه‌ای و آدمکشهای دوروبرش کاره‌ای نیستند و کسانی‌ مثل احمدی‌نژاد ، متکی و... فقط جنبه تزئینی دارند

Down with the ENTIRE Islamic Republic!