صدور نفت ایران به هند دشوار می‌شود
بی بی سی
25-Dec-2010 (one comment)

مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، در این مورد به بی بی سی فارسی گفت: "با این تصمیم بانک مرکزی هند، از این به بعد اگر واحدهای تجاری یا دولتی هند بخواهند از ایران نفت و گاز بخرند، باید یک واسطه بانکی اروپایی داشته باشند که این واسطه بانکی بتواند اعتبارات ارزی این معاملات را تضمین کند".

به گفته آقای عمادی، این امر به بازار فروش نفت ایران در هند صدمه خواهد زد و همچنین گامی است بزرگ از سوی مقام های هندی در جهت افزایش همکاری با مقام های آمریکایی و اتحادیه اروپا در زمینه تحریم ها علیه ایران.

خرید نفت، مشمول تحریم های سازمان ملل علیه ایران نیست، اما مبادلات تجاری و همکاری های بانکی با ایران مشمول این تحریم هاست.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
G. Rahmanian

Great News!

by G. Rahmanian on

IR criminals are going to be pissed now. Of course, they can still Push Drugs!