پیشنهاد شمقدری به جشنواره برلین: شورجه بجای پناهی داورشود
Voice of America
26-Dec-2010 (one comment)

جواد شمقدری، معاون سینمایی وزارت ارشاداسلامی طی نامه ای از برگزارکنندگان برلیناله خواست بجای جعفر پناهی از دیگر سینماگران ایرانی برای حضور در هیئت داوران شصت و یکمین دوره این جشنواره دعوت کنند.

روابط عمومی معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت ارشاداسلامی روز شنبه تایید کرد وزارت ارشاد دعوت نامه رسمی جشنواره جهانی فیلم برلین مبنی بر انتخاب جعفر پناهی بعنوان یکی از داوران شصت و یکمین دوره برلیناله را دریافت کرده است.

روابط عمومی معاونت سینمایی وزارت ارشاد در این باره افزوده است: «نامه ی مدیر کل غرب اروپا وزارت امور خارجه که به پیوست آن نامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در آلمان به همراه تصویر دعوتنامه آقای دیتر کاسلیک مدیر جشنواره فیلم برلین برای شرکت آقای جعفر پناهی به عنوان یکی از اعضاء هیئت داوران جشنواره برای بررسی و اعلام نتیجه به معاونت سینمایی وزارت ارشاد ارسال شد.»

اعلام دریافت دعوتنامه رسمی جشن... >>>

Shifteh Ansari

They should give this guy the "most brazen" award

by Shifteh Ansari on

Unbelievable!  Yeah, right, "don't worry your pretty little heads with Panahi!  Here, let us give you a hezbo director who doesn't support the green movement and the people of Iran, because, well, we made sure Panahi won't be available for 26 years or so..."


Share/Save/Bookmark