پیام شاهزاده رضا پهلوی در مورد وقوع زلزله دربخشی از استان کرمان
rezapahlavi.org / Reza Pahlavi Crown Prince of Iran
21-Dec-2010


۳۰ آذر ماه ۱۳۸۹

 

هم میهنان عزیزم،

 

خشم طبیعت بار دیـگر دامنگیر بخشی از استان کرمان شـد و ویـرانی و بی خانمانی به بــارآورد و در این حادثۀ غم انگیز عده ای از هم میهنان ما جان باخته اند.

 

این ضایعه مصیبتی است برای همۀ هم میهنان و انتظار دارم چون گذشته با آغوش باز به یاری مصیبت دیدگان بشتابند و سبب آرامش خاطر آنان گردند.

 

من با همۀ کسانی که عزیزانشان را از دست داده اند خود را همدرد می دانم و از صمیم قلب به آنان تسلیت می گویم.

 

خداوند نگهدار ایران باد

 

رضا پهلوی

نظرات شما

>>>
recommended by Darius Kadivar

Share/Save/Bookmark