احمدی‌نژاد، تو درجه یکی!
gooya news / ف.م.سخن
20-Dec-2010

وای، وای، وای! این  قدر هیجان زده ام، این قدر  خوش حالم، این قدر شادمانم که نگو. سخنان آقای رئیس جمهور را که شنیدم، ضربان قلبم رسید به 130، داشتم از شدت ذوق زدگی پس می افتادم. بال در آورده بودم، و توی اتاق بالا و پایین می پریدم طوری که اعضای خانواده نگران جهش های غیرارادی من بر روی مبل و کاناپه شده بودند.  

عالی شد. واقعا  عالی شد. اولیش بنزین.

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark