فریبرز رئیس دانا بازداشت شد
RAHANA
19-Dec-2010

آزاده فرقانی، همسر آقای رئیس دانا، شمار ماموران امنیتی را حداقل هشت نفر ذکر کرد و گفت که آنان حکمی را برای بازداشت آقای رئیس دانا ارائه نکردند.

بر اساس گزارش سایت‌های خبری، دلیل بازداشت این اقتصاددان منتقد نیزاعلام نشده است و ماموران تنها گفته اند که او را برای گفت و گو با خود می برند. تاکنون محل بازداشت فریبرز رئیس دانا مشخص نشده است.

آزاده فرقانی همچنین گفت که ماموران حتی کارت شناساسایی ارائه نکردند.

فرقانی با مودبانه توصیف کردن رفتار بازداشت کنندگان گفت: به او گفته اند که با «جایی مصاحبه نکند و اگر هم مصاحبه کرد، بگوید که رفتارشان خوب بوده است.»

او هم‌چنین گفت که ماموران، لب تاپ و یکسری سی دی متعلق به همسرش را با خود بردند و صورت جلسه ای را هم در این مورد به امضای آنان رسانده اند. فریبرز رئیس دانا در عین حال، عضو کانون نویسندگان ایران است.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark