کمیسیون مجلس، قطع کامل روابط دیپلماتیک با انگلستان را تصویب کرد
JARAS
19-Dec-2010

جرس: درست یک هفته بعد از تجمع بسیجیان و لباس شخصی ها مقابل سفارت بریتانیا و تاکید یکی از نمایندگان حامی دولت در مجلس، پیرامون لزوم "قطع رابطه با بریتانیا" و "گِل گرفتنِ درب سفارت" آن کشور، امروز یکشنبه ٢٨ آذرماه ٨٩، کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی، پس از ساعت ها جلسه، قطع کامل روابط ديپلماتيک با دولت انگلستان را تصويب کرد.

در تجمع ٢۱ آذرماه بسیجیان در مقابل سفارت انگلیس در تهران، حمید رسایی، از نمایندگان حامی دولت طی سخنانی گفته بود: انگلیسی ها در مدیریت آشوب‌ها در فتنه سال ٨٨ دست داشته و اكنون به سران آشوب‌ها و فتنه گران پناهندگی می‌دهند... در مجلس شورای اسلامی چندین بار بحث قطع رابطه با انگلیس مطرح شده است كه برخی از نمایندگان مماشات كرده‌اند اما امروز دیگر برای گل گرفتن این سفارت‌خانه پیگیر‌ی‌های لازم را انجام می‌دهیم. "

به گزارش ایسنا، محمد کرمی‌راد، عضو هيات رييسه کميسيون امنيت ملی و س... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark