بنزین در ایران به لیتری ۷۰۰ تومان رسید ،،
Iran Press News / Iran Press News
19-Dec-2010

دروغ‌های جدید احمدی نژاد در شب قطع یارانه ها

کسانی که از مدیریت یک کشور هیچ نمیدانند ، اینها نتیجه مدیریت غلط ، نا آگاهی‌ افراد در راس کار ، سپردن شغلهای حساس اقتصادی به آشنا و فامیل ،افراد نا آگاه ، نتیجه بی‌ لیاقتی آقای احمدی نژاد ، و سپردن کارهای مشکل و حیاتی یک کشور به امدادهای غیبی... چه چیز دیگری میتواند باشد

>>>
recommended by sam jade

Share/Save/Bookmark