۱۵ هزار تومان ؛ نرخ باز گشایی مراکز فحشا
roozonline / نیما فرح آبادی
06-Dec-2010

معاون وزارت کشور با اذعان به فعالیت
"مراکز فساد و فحشا" در کشور، خبر از آن داد که این مراکز پس از تعطیلی
توسط نیروهای قضایی و امنیتی با "پرداخت جریمه 15 هزار تومانی فک پلمپ می
شوند."

سردار علیرضا افشار، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت کشور
گفته است: "یک مرکز فساد که به علت فساد و فحشا تعطیل و پلمپ می شود با
جریمه 15 هزار تومانی فک پلمپ می شود."

سردار افشار در گفت و گو با هفته نامه "یالثارات الحسین"
(ارگان رسمی انصار حزب الله) افزوده:"رئیس جمهور در چند جلسه موکدا از ما
خواسته اند که با جرایم در حوزه فساد و فحشا با قاطعیت برخورد شود."

 

این نخستین بار است ک... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark