«قطع دست فقط در جوامع ابتدايی ممکن است اثر داشته باشد»
radiofarda / الهه روانشاد
06-Dec-2010

روز چهارشنبه دست يک متهم به سرقت در زندان مرکزی کرمانشاه با  حضور ِِ
گروهی به اجراء در آمد  که دادستان کرمانشاه آنها را  «اشرار و اراذل و
اوباش سابقه‌دار » خواند.
 

هدف از به تماشا آوردن اين گروه ، «عبرت گرفتن»  آنها  عنوان شد.
 

اما  آيا  حقيقتاً چنين مجازاتی سبب عبرت اين مجرم  و يا  ديگر مجرمان خواهد شد؟
 

در اين باره دکتر نزهت فرنودی ، استاد دانشگاه و روانشناس بالينی در کاليفرنيا، به پرسش های رادیو فردا پاسخ می دهد.
 

من مجبورم شما را ارجاع دهم به تحقيقاتی که در اين زمينه صورت گرفته، به خصوص در ايالت های آمريکا که مجازات اعدام برداشته شده است.

به
دنبال پاره ای از تحقيقات بود که می خواستند ببينند آيا مجازات اعدام سبب
پايين آمدن آمار جرايم در اين ايالات شده است يا نه و چون نتيجه حاصل نشان
دهنده هيچ نوع شاخص آماری نبود به اين نتيجه رسيدند که اگر مجازات سنگينی
را برا... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark